جديدترين ها

زبرا دانیو

زبرا دانیو

..

500 تومان

ذغال بویو - 500 گرم

ذغال بویو - 500 گرم

    کربن اکتیو یکی از مواد فیلتر مهم و ضروری در آکواریوم می باشد.    بوی بد و فلزات مضر موجود در آب آکواریوم را بطور شیم..

6,500 تومان

ذغال بویو - 300 گرم

ذغال بویو - 300 گرم

    کربن اکتیو یکی از مواد فیلتر مهم و ضروری در آکواریوم می باشد.    بوی بد و فلزات مضر موجود در آب آکواریوم را بطور شیم..

4,500 تومان

بیوسرامیک بویو - 500 گرم

بیوسرامیک بویو - 500 گرم

    تهیه شده از کربن اکتیو نرم و چینی    جذب کننده نیترات و آمونیاک    با قدرت تصفیه آب به صورت بیولوژیکی..

6,500 تومان